• Tiếng Việt
  • English

Lấy ý tưởng từ cầu máng của thành phố Palmanova – phía Bắc Venice, một di sản UNESCO nổi tiếng, Welcome Venezia dẫn lối du khách vào cuộc viễn du với những trải nghiệm độc đáo cuốn hút bất tận. Lần lượt qua Venezia Gate, Garda Lake, Trevi Fountain, Gondola Road Artwork…

Add to Home Screen