• Tiếng Việt
 • English

Tiện ích

Khu Welcome Venezia

Welcome Venezia

Khu Sport Club 1

Sport Club

Khu Sport Club 1

Carnaval Center

Fisherman Museum

Fisherman Museum

Bay Wharf

Fanciful Bay Wharf

Sheraton Binh Chau Resort & Spa

Sheraton Binh Chau Resort & Spa

Lagoon Resort

Lagoon Resort

Catania Lagoon Water Park

Water Park

Beach Activity & ArtWork

Beach Activity

Central Clubhouse

The Glorious Central

Marina

Marina Sailing

Wellness Center & Activity Zone

Wellness Center & Bellissima Park

Venezia Tower

Venezia Tower

Kids Club, Sport Club 2

Kids Club & Horizon Convention Center

Tiện ích

Tiện ích

 • 01

  Welcome Venezia

 • 02

  Sport Club

 • 03

  Carnaval Center

 • 04

  Fisherman Museum

 • 05

  Fanciful Bay Wharf

 • 06

  Sheraton Binh Chau Resort & Spa

 • 07

  Lagoon Resort

 • 08

  Water Park

 • 09

  Beach Activity

 • 10

  The Glorious Central

 • 11

  Marina Sailing

 • 12

  Wellness Center & Bellissima Park

 • 13

  Venezia Tower

 • 14

  Kids Club & Horizon Convention Center

  Nhận thông tin dự án

  Họ và Tên (*)
  Email
  Điện thoại (*)
  Nhắn tin

  Add to Home Screen