Đơn vị phát triển

KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG HƯNG VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG DEVELOPER

81/11 Đường số 12, Khu phố 3, P.An Khánh, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam

Nhà thầu xây dựng

Tư vấn giám sát quản lý dự án

Thiết kế kiến trúc, cảnh quan và nội thất

Quản lý vận hành