• Tiếng Việt
 • English

Mặt bằng tổng thể

1. The Venice

THE VENICE

>
Xem
Xem mẫu nhà

Xem mẫu nhà

SHOPHOUSE

Diện tích lô đất: 126 - 244 m2

Diện tích xây dựng: 368.87 m2

Diện tích sàn sử dụng: 484.00 m2

BOUTIQUE HOUSE

Diện tích lô đất: 126 m2

Diện tích xây dựng: 377.17 m2

Diện tích sàn sử dụng: 471.60 m2

GARDEN HOUSE

Diện tích lô đất: 128,96-226,92 m2

Diện tích xây dựng: 267.86 m2

Diện tích sàn sử dụng: 352.38 m2

BOULEVARD SHOPHOUSE

Diện tích lô đất: 120-207,38 m2

Diện tích xây dựng: 373.41 m2

Diện tích sàn sử dụng: 484.83 m2

SEMI DETACHED VILLA

Diện tích lô đất: 150-263,15 m2

Diện tích xây dựng: 244.03 m2

Diện tích sàn sử dụng: 289.28 m2

DETACHED VILLA

Diện tích lô đất: 249,46-444,98 m2

Diện tích xây dựng: 327.84 m2

Diện tích sàn sử dụng: 408.39 m2

MULTI-KEY GARDEN HOUSE

Diện tích lô đất: 126-195 m2

Diện tích xây dựng: 276.38 m2

Diện tích sàn sử dụng: 364.59 m2

Xem
Xem mẫu nhà

Xem mẫu nhà

  Nhận thông tin dự án

  Họ và Tên (*)
  Email
  Điện thoại (*)
  Nhắn tin

  Add to Home Screen