Tiện ích đa trải nghiệm

BẾN DU THUYỀN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHI TIẾT
ben du thuyen venezia beach

Tiện ích đa trải nghiệm

BẾN DU THUYỀN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHI TIẾT
ben du thuyen venezia beach

Tiện ích đa trải nghiệm

BẾN DU THUYỀN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHI TIẾT
ben du thuyen venezia beach

TỔNG QUAN VENEZIA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHI TIẾT

Tiện ích đa trải nghiệm

BẾN DU THUYỀN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CHI TIẾT

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...

trung tam cham soc suc khoe welll ness center
cong chao venezia Beach

Lorem ipsum dolor sit amet...

Đơn vị phát triển

HƯNG VƯỢNG DEVELOPER

KIẾN TẠO CỘNG ĐỒNG HƯNG VƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG DEVELOPER

Đối tác

NHÀ PHỐ MẶT TIỀN ĐẠI LỘ

Diện tích đất 

Diện tích sàn sử dụng 

Diện tích sàn xây dựng

(tính luôn mái)

120m²

292,7m²

435,5m²

THÔNG TIN CHUNG

2 Phòng Ngủ – 1 Phòng Khách

1 Phòng Gia Đình – 2 Phòng Tâm + WC

1 Phòng Bếp