• Tiếng Việt
  • English

Lấy ý tưởng từ cầu máng của thành phố Palmanova – phía bắc Venice, một di sản của UNESCO.

  • Venezia Gate (Cổng chào)
  • Garda Lake (Hồ cảnh quan)
  • Trevi Fountain (Đài phun nước)
  • Gondola Road Artwork

Add to Home Screen